TR | EN
Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarından ilki olma özelliğini taşıyan bu kitap,Türkiye’de COVID-19 küresel salgını süresince ortaya çıkan hukuki sorunları etraflı bir biçimde ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Birçoğu karşılaştırmalı bir perspektifle yazılmış bölümlerden oluşan bu kitapta; kira ilişkilerinden ceza hukuku ve idare hukukuna, iş hukukundan AB hukuku ve mülteci hukukuna, anayasa hukukundan taşıma hukuku ve şirketler hukukuna, iflas hukukundan insan hakları ve hukuk-etik ilişkisine kadar salgın bağlamında yeniden değerlendirilmesi elzem olan pek çok hukuki sorun incelenmektedir. Bu amaçla hazırlanan kitabın temel saiki ise, COVID-19 küresel salgınının hukuki süreçleri oldukça yavaşlattığı bu zor zamanlarda, gerek ağırlıklı olarak uygulamayı ilgilendiren hukuki sorunların çözümüne bir katkı sunmak, gerekse de salgınla baş etmeye çalışırken dahi hukuk üzerine düşünmeyi sürdürülebilir kılmaktır (önsözden)

Sağlık çalışanlarına ithaf olunan kitabın içindekiler kısmını incelemek için tıklayınız