TR | EN
Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Yayınları'nın beşinci kitabı 'Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku' raflardaki yerini aldı. Hukuk Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kemal Şenocak editörlüğünde hazırlanan kitap; konunun güncelliği, artan önemi, çeşitliliği ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği dikkate alınarak, kişisel verilerin korunması hukukundaki çeşitli konuları kapsayacak biçimde hazırlandı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkarak özellikle son yirmi yıldır tüm dünyada büyük önem kazanmış bulunan ve sürekli gelişen bir hukuk dalı haline gelen kişisel verilerin korunması hukuku alanına katkı sağlamayı amaçlayan kitap, sadece Türk hukuku değil karşılaştırmalı hukuk bakımından da alanında uzman değerli hukukçuların bakış açıları ve değerlendirmelerini sunuyor.