TR | EN
Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının ikincisi olma özelliğini taşıyan bu monografik eser, Fakültemiz öğretim elemanlarından Zeynep Damla Işık tarafından kaleme alınmıştır. Çalışma, karayoluyla yapılan taşımalarda taşıyıcının sorumluluğu ile ilgili olup; konu alelade eşya ve taşınma eşyası taşımalarında bu sorumluluğu ortadan kaldıran ve Kanunda sınırlı olarak sayılan özel haller çerçevesinde incelenmiştir. 

Günümüzde, ihtiyaç ve taleplerin çeşitlilik kazanarak artması, tüm bunların karşılanabilmesi için ticari hayatın hızlandırılmasını gerektirmiştir. Bu noktada, hızla artan ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde taşımacılık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve böylelikle ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği ile toplumların hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişiminin sağlanması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu kapsamda, çalışmada, taşıma işlerine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Taşıma İşleri” başlıklı dördüncü kitabında yer alan hükümler detaylı şekilde incelenmiştir. İlgili hükümler, taşıma faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, taşınanların zıya veya hasara uğramadan ve vaktinde ulaşması gereken yerde teslim edilmesinin sağlanmasına yöneliktir. 

Çalışmanın amacı; taşıma işi sırasında meydana gelen olaylardan dolayı bir zarar ortaya çıkması halinde, taşıyıcının ve fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin doğacak sorumluluğunun çerçevesinin belirlenmesi ve sorumluluğu ortadan kaldıran, kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olan özel hallerin incelenmesidir. Bu kapsamda, çalışma, taşıma işlerinin tüm taraflarına yol gösterici nitelik taşımasının yanında, taşıma işlerinin yürütülmesi konusunda ticaret hukuku literatürüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kitabın içindekiler kısmı için tıklayınız.