TR | EN
Vizyonumuz

Eskişehir Osmangazi Hukuk Fakültesi, içinde bulunduğumuz çağın sorunlarını tespit edebilen, eleştirebilen ve bunlara adalet ekseninde çözüm geliştirebilen; evrensel değerler ve standartlarla uyumlu öğrenciler yetiştirmeyi vizyonlar. Bu bakımdan eğitim, öğretim faaliyetlerinde evrensel bir hukuk eğitimiyle uyumlu, araştırmacı ve katılımcı, yaratıcı ve yenilikçi, özgürlükçü ve eşitlikçi ve sosyal faydayı ve toplumsal bilinci hesaba katan metotları benimser ve öğrencileri bu bakımlardan donanım sahibi yapmayı amaçlar.

Yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde, hukuk veya farklı alanlarda profesyonelleşebilecek öğrencilere, bu yolculuklarında adaletin genel ilkeleri ve sorumluluk bilinciyle hareket edebilme öğretisi ve becerisi kazandırmayı umut eder.