TR | EN
Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk ve Komplikasyon

Fakültemiz öğretim elemanlarından Hatice Nur Aktaş İncel tarafından kaleme alınan bu monografik çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının üçüncüsü olma niteliğini taşımaktadır. Eserde tıbbi müdahale, hekimin hukuki sorumluluğu, hekimlik sözleşmesinin hukuki niteliği konuları ile  sorumluluğun mevcudiyeti noktasında büyük farklar taşıyan ve ayrımının hala net bir şekilde çizilemediği tıbbi malpraktis ve komplikasyon kavramlarına ışık tutulmaktadır. Bu yönüyle çalışma, ilgili hususlarda uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiş açıklamalarla konuya ilişkin sorunların çözümüne katkı sunma amacını taşımaktadır. 

Kitabın içindekiler kısmı için tıklayınız.