TR | EN
Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın editörlüğünde, Eskişehir OGÜ Hukuk Fakültesi başta olmak üzere diğer bazı hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri ve uzman arabulucuların işbirliği ile kaleme alınan bu çalışma, T.C. Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı için, uzman arabuluculuk eğitimlerinde bir kaynak kitap olarak kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitabın tam metnine Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Kitap için tıklayınız.