TR | EN
Siber Zorbalık Düzeylerine İlişkin Anket Çalışması
6.06.2023

Güvenli İnternet Merkezi, toplumu internetin risklerinden korumak, daha güvenilir, etkin ve bilinçli internet kullanımı noktasında çocukları, gençleri ve aileleri bilgilendirmek ve yaşanılan problemlere çözümler sunmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 2016 yılında kurulmuştur.

Güvenli İnternet Merkezi, üniversiteler ve sivil toplum kurluşlarıyla işbirliği içinde internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de internetin farklı konu başlıklarında (internet ve mahremiyet, internet ve bilgi güvenliği, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık vb.) saha çalışmaları gerçekleştirmektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Güvenli İnternet Merkezince yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri zenginleştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Güvenli İnternet Merkezi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Etik Değerlere Yatkınlıklarının Siber Zorbalık Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği" çalışması yapılacaktır.

Çalışmaya katılmak isteyen öğrenciler buradan katılım sağlayabilirler.